Úspěšný projekt vyžaduje propracovaný plán a tým zkušených Lidí–Liga Škol 1.díl

Začínám s krátkou sérií Liga škol. Toto téma je natolik rozsáhlé, že bude lepší si ho rozebrat na více příspěvků. Cílem těchto příspěvků bude poukázat na tvorbu velkých projektů. Liga škol je obří sportovní akce, která se skládá ze 4 po sobě jdoucích závodů a má 16 letou tradici. To jsou ty nejdůležitější informace co je potřeba znát. To že se jedná o atletickou sérii a odehrává se v České Lípě už tak podstatné není. Cílem těchto příspěvků bude přinést rady nejen pro pořadatele velkých sportovních a kulturních akcí, ale například rady použitelné i pro různé podnikatelské projekty.

Pokud chcete rozjet něco opravdu velkého, bude se Vám hodit právnická osoba. Buďto firma, anebo jako v našem případně, spolek. Zde přichází můj první trumf. Ligu škol pořádá sportovní klub AC Česká Lípa, který zde působí již bez mála 70 let. V tomto případě opravdu není problém dát dohromady zkušené lidi. Nejlepší výsledek přijde ve chvíli, kdy spojíte zkušenost a mladé kreativní nápady. Je důležité tyto dvě věci držet ve správné rovnováze. Věci co zaručeně fungují, jsou fajn, ale je potřeba do toho dát i čerstvý náboj a inovaci a stejně naopak, pokud se zbavíte jistot, může se vám vše sesypat. Letos pořádáme už 16. ročník a v mé plné moci teprve 3. Mnoho let před tím jsem již fungoval v pořadatelském týmu, a díky tomu mám skvěle zmapovaný terén. Vždy je dobré vědět, čeho se váš projekt týká. Já mám výhodu v tom, že přebírám nápad svých rodičů.

Již první ročník pod mou taktovkou přinesl zásadní změny. Akce tohoto typu má jeden zásadní problém. Těsně před závodem se přijde přihlásit obrovské množství lidí. Původně se přihlášky zapisovali ručně a to nebylo možné stíhat. Dvě zapisovatelky nestačily zapsat všechny závodníky a závody obvykle začínali se zpožděním. Přepisovat veškeré zápisy při tvorbě výsledků, bylo v takovém množství závodníků, časově velmi náročné. V tuto chvíli nastala moje první inovace. Startovní listiny se začali psát do dvou počítačů a následně se tiskli. Výkony se stále zapisují ručně z důvodu rychlosti a flexibility. V tuto chvíli se výrazně zrychlila tvorba výsledků po závodě, ale stále byl problém s přihláškami. Rozhodl jsem se navýšit počet zapisovatelů na 4, ale 2x více počítačů, přináší 2x více komplikací. I přes to vznikalo menší zpoždění na začátku. Letos doufám, že se nám podaří zpoždění co nejvíce eliminovat.

U takto velké akce se musí počítat i s pořádným rozpočtem. Sponzoři po finanční stránce jsou často velmi nejistí a po změně grantové politiky města jsme přišli o další finanční „jistotu“. Bylo načase začít hledat finance jinde. A proto bylo v loňském roce zavedeno startovné ve výši 10 Kč za každé kolo. Vzhledem k tomu že účast se často blížila k 300, tak se rozhodně nejedná o zanedbatelnou částku. Letos jsem chtěl částku zachovat, ba dokonce ideálně i zrušit, a proto jsem vyrazil na Startovač. S novým logem jsem připravil croundfoundingovou kampaň a začal vybírat. Částka 14 000 se mi nezdála nikterak velká a v nabídce byly i poměrně zajímavé předměty, jako třeba trička, batůžky apod. Nakonec se vybralo pouze 10% a z akce sešlo. Z toho důvodu letos přichází startovné ve výši 20 Kč za každé kolo.

Nezavedli jsme ale jen startovné. Za tento poplatek jsem chtěl posunout závody o něco dál a zvýšit jejich úroveň, a proto vznikla startovní čísla. V tuto chvíli přichází má první rada. Mnoho věcí co může zlepšit vaši věc, můžete vyřešit i vlastní, levnější, variantou. Startovní čísla tisknu doma na inkoustové tiskárně s minimálními náklady. Výhodou je především vlastní podoba čísla, takže i umístění sponzorů a webové adresy. Papírová čísla mají i své praktické nevýhody, jako třeba složitější připevnění apod. Tentokrát na startovní čísla zavítalo i nové logo, ale o tom více v příštím příspěvku.

Rozhodně je vždy dobré všechny nápady konzultovat. Vzhledem k tomu, že hlavní pořadatelským tým má své zkušené členy i svou mladou krev, dá se vždy najít poměrně vhodné řešení. Konečné slovo mám samozřejmě vždy já, ale vždy si vyslechnu názory ostatních. Díky tomu se dá lépe předpovídat, co daná změna přinese. Změny zavádíme opravdu pomalu a postupně. Každý rok je skoro stejný, ale slůvko skoro nás postupně posouvá dopředu. Nechávat si jistoty je opravdu dobré, ale pokud se vám nevede, tak radikální změna může přinést velký posun k lepšímu, ale pokud stará koncepce funguje a přináší kladné výsledky, tak je dobré změny přinášet postupně a pozvolna. V příštím díle vám vysvětlím, jak budujeme brand (značku).